Delta search support@delta-search.com
ลบออกจาก Chrome
Google Chrome
Chrome User

ลบ Delta ส่วนขยายแถบเครื่องมือ

 1. เปิด Chrome
 2. คลิก กำหนดเองและควบคุม (ไอคอน"สามแฉก” หรือไอคอนรูปประแจในเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า) และเลือก การตั้งค่า
 3. คลิก ส่วนขยาย ในเมนูทางซ้าย
 4. ลบ/ปิดใช้งาน Delta แถบเครื่องมือ
วิดีโอวิธีการใช้งานลบ Delta แถบเครื่องมือออกจาก Windows โปรแกรมต่างๆ

คลิกปุ่ม เริ่มต้น และเลือก แผงควบคุม
 1. เลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2.     เลือก Delta แถบเครื่องมือจากรายการโปรแกรมต่างๆและคลิกขวาเพื่อถอนการติดตั้ง
 3. คลิก ใช่ บนข้อความแบบผุดขึ้น
วิดีโอวิธีการใช้งานลบ Delta Search ออกจากเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น

 1. จาก กำหนดเองและควบคุม (ไอคอน"สามแฉก” หรือไอคอนรูปประแจในเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า) และเลือก การตั้งค่า
 2. ในส่วน เครื่องมือค้นหา ให้คลิก จัดการเครื่องมือค้นหา และนำ Delta Search ออกจากรายการ โปรแกรมค้นหาเริ่มต้น
 3. ติดอยู่กับโปรแกรมค้นหาที่คุณเลือกไว้และคลิกที่ปุ่ม "ค่ามาตรฐานของโปรแกรม"
 4. ลบโปรแกรมค้นหาของ Delta ออกจากรายการโปรแกรมค้นหาเริ่มต้น
 5. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ


วิดีโอวิธีการใช้งานลบโฮมเพจ Delta Search

 1. เปิด Chrome
 2. คลิกปุ่ม กำหนดเองและควบคุม (ไอคอน"3 แฉก” หรือไอคอนรูปประแจในเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า) เลือก การตั้งค่า
 3. คลิก ตกลง เพื่อเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 4. ในส่วน เริ่มต้น ให้คลิก ตั้งค่าหน้าเว็บ และลบ Delta URL (คุณสามารถติดตั้งโฮมเพจอันหนึ่งที่แตกต่างโดยกรอก URL อันหนึ่งที่คุณเลือก)
 5. คลิก ตกลง เพื่อเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 6. ในส่วน ลักษณะ ให้คลิกบน เปลี่ยน และลบ Delta URL (คุณสามารถกำหนดค่าโฮมเพจๆหนึ่งที่แตกต่างได้)
 7. คลิก ตกลง เพื่อเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
วิดีโอวิธีการใช้งาน